armchair

12 March 2011

Samuel Accoceberry & Jean-Louis Iratzoki designed the Xistera armchair for Pyrenea

Xistera armchair by Samuel Accoceberry & Jean-Louis Iratzoki